Föreningen Trädet

Om Föreningen Trädet

Föreningen Trädet har funnits sedan 1987 och består i dagsläget av ca. 600 medlemmar i olika åldrar som har stort inflytande över föreningens verksamheter och aktiviteter. Föreningen är lokaliserad i stadsdelen Brickebacken i Örebro. Föreningen Trädet strävar efter att ge sina medlemmar meningsfull kultur- och fritidsverksamhet av god kvalitet i drogfri miljö. Delaktighet och gemenskap ska främjas oberoende av ålder, kön, etnisk-, religiös- och politisk bakgrund. Det är en förening för alla.

Vad är Föreningen Trädet

Föreningen Trädet är en kultur- och fritidsförening baserad i bostadsområdet Brickebacken i Örebro. Vår strävan är att erbjuda en bra mötesplats i området, lättillgänglig, med generösa öppettider och ett brett utbud av aktiviteter för alla åldrar.

Bakgrund

Föreningen Trädet bildades 1 december 1987 på initiativ av aktiva boende i området, både ungdomar, vuxna och olika föreningar och organisationer. Syftet var framförallt att skapa en mötesplats i centrum för alla åldrar och att driva en verksamhet där medlemmarna har inflytande, men också ansvar för stor del av verksamheten. Föreningen har sedan starten vuxit och utvecklats på olika sätt.

 Värdegrund – kort enligt föreningens stadgar

Föreningen Trädet vill

erbjuda alla boende i området, oberoende av ålder, kön, etnisk, religiös, politisk tillhörighet, möjlighet att delta i en positiv och meningsfull kultur- och fritidsverksamhet som bygger på demokratiska principer.

i sin verksamhet ta till vara och sprida kunskap om demokrati och solidaritet samt öka delaktighet och ansvar för gemensam miljö och samhällsresurser.

att all verksamhet inom föreningen bedrivs i drogfri miljö.

 Organisation

Föreningen Trädet är en kooperativ kultur- och fritidsförening, vilket innebär att alla medlemmar tillsammans äger och ansvarar för föreningens verksamhet, drift och olika resurser. Trädets medlemmar består till största delen av enskilda personer, men ett 25-tal föreningar och andra organisationer finns också med. Totalt har Trädet idag över 600 medlemmar.

På föreningens årsmöte väljs årligen den ideellt arbetande styrelsen som ytterst är ansvarig för föreningens verksamhet.

Föreningens dagliga verksamhet drivs av anställd personal och ideellt arbetande medlemmar. Viss verksamhet drivs även i samarbete med andra aktörer; föreningar, studieförbund, kommunala verksamheter mfl. Vår strävan är alltid att medlemmar och besökare ska ha inflytande över verksamheten som bedrivs.

En förening för dig

I Föreningen Trädet finns stora möjligheter att starta andra verksamhetsgrupper. På kvällstid har vi möjlighet att använda hemkunskapssalen där man kan ha matlagningsgrupper, göra ”storkok” tillsammans med kompisarna etc.

Hur blir jag medlem? Läs mer om att bli medlem under Bli medlem.

Om Brickebacken

Brickebacken är en stadsdel som ligger i den sydöstra delen av Örebro. I områdets centrum ligger ett par butiker, skolan och ett lokalt bibliotek. Här hittar du också Föreningen Trädet. För dom som bor i Brickebacken kommer informationsblad om vad som har hänt och ska hända i föreningen.

Närheten till Örebro universitet och tillgång till bredband har gjort området populärt bland studenter. Brickebacken har eget badhus, gym, kyrka, bibliotek, 2 butiker, 2 pizzerior,2 grundskolor årskurs 1-6, hemsida här, 1-9, hemsida här, kommunal barnomsorg, täta bussförbindelser och en bensinstation som gör området omtyckt av de flesta som bor där.