Fritidsklubben

Välkommen till Föreningen Trädets fritidsklubb!

Fritidsklubben är en öppen verksamhet för dig i årskurs 4-6. Öppettiderna är Måndag – Torsdag 13.45-16.30 samt fredagar 13.45-16.00.

På klubben får man ett lättare mellanmål, vi pysslar, spelar spel och har kul. Vi använder även bollhallen några gånger i veckan. När vädret tillåter är vi ute.

Kostnad för att vara inskriven är 200 kr / läsår, syskonrabatt 50 kr samt medlemsskap i Föreningen Trädet

Öppettider

Måndag-torsdag 13.45-16.30

Fredagar 13.30-16.00

Aktiviteter

På fritidsklubben erbjuder vi olika aktiviteter som kan ändras över tid. Målet är att blanda skapande, rörelse och aktiviteter med varandra. Vi har även besök av externa verksamheter som kommer olika dagar i veckan med sina aktiviteter.

Alla dagar börjar med cirka en timme där man kan landa i klubben, äta sitt mellis och göra lite spontana saker. Från ca kl 15.00 så delar vi upp oss i olika grupper där barnen får välja olika aktiviteter.

 

Information om fritidsklubben

Sedan 1 februari 2012 erbjuder Föreningen Trädet fritidsklubb i Brickebacken för barn som går i årskurs 4, 5 och 6. Verksamheten är öppen för alla barn i åldersgruppen, oavsett vilken skola man går på och drivs via avtal med Örebro kommun.

Fritidsklubb är en öppen verksamhet eftermiddagstid efter skoldagens slut. Föräldrar och barn väljer själva vilka dagar, tider och i vilka aktiviteter barnen deltar.

 

Verksamheten

På fritidsklubben erbjuds barnen olika aktiviteter som spel, pyssel och skapande, pingis, sport, gruppverksamhet, utflykter, läxläsning mm.

Vi arbetar med barnens delaktighet och inflytande och vill ge dem möjlighet att påverka innehållet i verksamheten så långt som möjligt. Varje dag serveras ett enkelt mellanmål.

Lokaler

Fritidsklubben håller till i Föreningen Trädets lokaler i Brickebackens centrumanläggning. Ett par gånger i veckan använder vi idrottshallen och ibland gör vi små utflykter.

 

Anmälan

Vid första anmälan till fritidsklubben vill vi att en vårdnadshavare följer med barnet. Detta för att vi gärna har en nära kontakt med alla föräldrar och då vi även får möjlighet att visa runt i våra lokaler, presentera personal samt svara på eventuella frågor. Anmälan sker på Trädets reception. Formulär för inskrivning finns i länken nedan.

Anmälningsblankett

Avgift

Kostnaden för att delta i fritidsklubben är 200 kr/läsår. Vi erbjuder syskonrabatt på 50 kr. Då ingår ett enkelt mellanmål varje dag barnet deltar i verksamheten. En medlemsavgift i Föreningen Trädet, 30 kr/år, krävs också. Avgiften betalas vid anmälan till Fritidsklubben.

Viktigt att veta!

Fritidsklubb är en öppen och helt frivillig verksamhet. Detta innebär vissa skillnader jämfört med exempelvis en inskriven skolbarnomsorg. I fritidsklubbens verksamhet deltar barnen då de vill. Fritidsklubben kan vid enstaka tillfällen, som personalutbildning eller liknande, hålla stängt.

Vi vill att barnen hälsar och talar om att de har kommit och säger hej då när de går, men inget ”närvaroschema” behöver lämnas in.