INLÄMNINGSINFORMATION
• Arrangören kommer självklart att hantera försäljning av allt
inlämnat med största möjliga omsorg. Jag är dock medveten om
att arrangören inte kan ta ansvar för inlämnade artiklar.

• Då försäljningen stängt kl. 12.30 måste jag själv komma och
sortera ut det som jag vill ha tillbaka, mellan kl.12.45-13.15.

• Dina pengar kan hämtas eller swishas nästkommande
vecka tisdag-fredag (kl. 8.00-20.00).

• 10 % av försäljningen kommer att gå till välgörande ändamål.

• Varor som är trasiga, smutsiga eller avviker från storlek
kommer ej att läggas fram till försäljning.

• De artiklar som inte hämtats vid angiven tid tillfaller
Föreningen Trädet. Dessa kommer skickas till välgörande ändamål
eller säljas i Trädets Lilla Second Hand. För mer information gå in på:
www.foreningen-tradet.se