Bli medlem

Föreningen Trädet har medlemmar i alla åldrar!

Man behöver inte vara medlem för att besöka vår fritidsgård, arrangemang etc. För att delta i gruppverksamhet, resor och vissa aktiviteter krävs dock att man löst medlemskap i Trädet. För att bli medlem måste man även köpa minst en andel á 10 kr första gången man löser medlemskap. Du behöver inte köpa ny andel varje år, din andel finns kvar tills du lämnar föreningen (du lämnar föreningen efter ett års uteblivna avgifter).

Som medlem i Föreningen Trädet är du försäkrad då du deltar i vår verksamhet. Vi har även olika medlemserbjudanden/rabatter under året –det lönar sig att vara medlem i Föreningen Trädet!

Hur blir man medlem?

Enklast är att man kommer in och talar med oss på kontoret. Man kan också e-mejla oss och be om att få betala via bankgiro.

 

Medlemsavgifter

 

Från 0 – 17 år 30 kr
18 år och äldre

Familjeavgift (hela familjen)*

Föreningar,organisationer**

50 kr

130 kr

200 kr

 

* Varje person i familjen som vill vara medlem ska lösa en andel var.

**Föreningar ska lösa minst 10 andelar.

Föreningen Trädets medlemskap löper efter kalenderåret, 1/1-31/12.

Betalning kan göras via bankgiro: 5894-7557 eller direkt på Trädets reception.

Om du är ny medlem och vill betala via bankgiro, glöm inte att ange namn, adress, telefonnummer och födelsedata.