Föreningen Trädet är en av de föreningar som fått ta del av Bergslagslyftet 2023 . Med stöd från Länsförsäkringar Bergslagen har vi haft möjlighet, och kan fortsätta, att erbjuda barn i området simträning. Så att de kan bli säkrare i vattnet och uppnå skolmålen för simkunnighet.

Stort tack till Länsförsäkringar Bergslagen för att ni gör detta möjligt.

#lfbergslagen #bergslagslyftet