Barndans på Föreningen Trädet.

Våra barndansgrupper startar igen lördagen den 22 januari. Tiderna är samma som under höstterminen.

Lördagar.
Danslek. Född 2016-2017. kl 14.00-14.30
Dansmix 1. Född 2013-2015. kl 14.40-15.20
Dansmix 2. Född 2009-2012. kl 15.30-16.30

Gemensam avslutning för terminen är lördagen den 9 april.

Kostnaden för att delta är 250kr för icke medlemmar i Föreningen Trädet och 200 kr för medlemmar.
Kontakta oss för anmälan och mer information.